Grootste en best bewaarde erfgoedsite van Vlaanderen

Grootste en best bewaarde erfgoedsite van Vlaanderen

5 nov 2018

Een schachtbok, het voormalige mijndirectiegebouw met het opschrift Société des Charbonnages de Beeringen en een borstbeeld van Camille Cavallier, de stichter van de meest westelijke mijn van Belgisch-­Limburg. “Drie mooie relicten van een belangrijk stuk Belgische geschiedenis”, zegt Jeroen Huysmans op de esplanade van de erfgoedsite be­-MINE, waarvan hij de afgelopen zomer algemeen directeur werd. Op de werktafel van de 33-­jarige Genkenaar liggen enkele omvangrijke dossiers, die de verscheidenheid van de invulling van de voormalige mijnterreinen nog moeten vergroten. 

“Dit is al een plek waar mensen uit Beringen en de regio wonen, shoppen en zich ontspannen”, zegt hij. “Daar komt nu een onderwijsfunctie bij. Door de clustering van al die activiteiten krijg je een vorm van duurzame verstedelijking. Vorig jaar won be­-MINE in Cannes de MIPIM ­Award in de categorie Best Urban Regeneration Project, zeg maar de Nobelprijs voor vastgoedprojecten. De herbestemming van 32 hectaren industriële grond en 100.000 vierkante meter gebouwen tot een toeristisch-­recreatief project is ook in Europa niet onopgemerkt gebleven."

Door de vestiging van een nieuwe school worden de komende generaties elke dag geconfronteerd met het Limburgse mijnverleden.

"We zijn heel gelukkig met die toegevoegde waarde. Het bestuur van Het Mozaïek en De Horizon, de twee basisscholen van Beringen-Mijn, nam een moedige beslissing. Het was allicht makkelijker geweest om ergens een lap grond te kopen en daar een nieuwbouw op te trekken. Voor be­-MINE is die nieuwe school een cadeau. Binnen twee jaar zullen hier dagelijks zo’n vierhonderd kinderen les volgen. Reken daarbij ook de ouders en grootouders die hen brengen en halen, en je hebt een publiek van jong en oud dat de site leert kennen.”

"Ook vanuit pedagogisch oogpunt is het een boeiende omgeving. Een geschiedenisles over het mijnverleden kan makkelijk opengetrokken worden naar het industriële verleden door de eeuwen heen. Het geplande mijnbelevingscentrum be-MINE PIT in onder meer kolenwasserij 2 en de badzalen voegt daar een interessante dimensie aan toe. De provincie heeft zich geëngageerd voor een investering van 22 miljoen euro. Dat centrum zal door de bovenlokale invullen een internationaal publiek trekken.” 

Kolenwasserij 1 en 3 worden gesloopt. Wat gebeurt er met de vrijgekomen ruimte? En zijn er al plannen voor kolenwasserij 4? 

“Kolenwasserij 4 wordt gerestaureerd en krijgt een herbestemming, wellicht een hotelfunctie. Voor 1 en 3 wordt nagedacht over een herinvulling. Alle pistes liggen nog open. Niet iedereen is een voorstander van de geplande sloop, maar aan iedere restauratie hangt een prijskaartje. Het is onmogelijk om alles te conserveren. Men moet er eens bij stilstaan dat van het Nederlands-­Limburgse mijnbekken vrijwel niets is overgebleven, terwijl we in Beringen de grootste en best bewaarde erfgoedsite van Vlaanderen hebben."

Dreigt het centrum van Beringen niet leeggezogen te worden door de publieksstroom richting be­-MINE?  

“Daar heb ik geen schrik voor. Op de site is er inderdaad een winkelboulevard, maar daar zijn enkel grote ketens gevestigd. Dat zijn geen concurrenten voor de middenstand in het stadscentrum omdat hun aanbod anders is. Vroeger moesten de inwoners naar Hasselt of Genk als ze in een H&M-vestiging wilden winkelen, nu kunnen ze dat doen in eigen stad. Vorig jaar trok be­-MINE twee miljoen bezoekers, van wie de helft shoppers. Dat onderstreept voldoende dat er plaats was voor zo'n retailcenter. Trouwens, het winkelcentrum heeft ook heel wat jobs gecreëerd, waardoor er op de hele site nu zo'n 500 mensen  tewerkgesteld worden." 

Een groot deel van beschikbare middelen werd geïnvesteerd in initiatieven met een recreatief karakter. Duikcentrum TODI, zwembadcomplex Sportoase, de Avonturenberg en klimcentrum Alpamayo, bijvoorbeeld. Hoever staat het met de residentiële ontwikkeling? 

“In het masterplan werd ook een wooncomponent voorzien. De woonzorgcampus Sporenpark en het nieuwbouwproject Houtpark werden al gerealiseerd, maar daar blijft het niet bij. Samen met de projectontwikkelaars Van Roey en Democo wordt verder gewerkt aan de uitbreiding van de woonfaciliteiten, die moeten bijdragen tot de levendigheid van be-­MINE. De bundeling van functies zorgt voor een stedelijke verdichting, die leven, wonen en werken aangenaam maakt."


Bron: De Standaard, door Rudi Smeets

Bijlage

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief