Een school op be-MINE

Een school op be-MINE

21 sep 2016

Basis- en Kleuterscholen De Horizon en Het Mozaïek verhuizen naar be-MINE

Beringen 21 september 2016 - Het schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs Beringen-Mijn kreeg recent principiële goedkeuring voor subsidies voor een nieuwe gezamenlijke schoolinfrastructuur op be-MINE. Voor beide scholen is het een unieke opportuniteit om afscheid te nemen van de verouderde schoolinfrastructuur en in een nieuw project specifieke accenten te leggen die maximale ontwikkelingskansen bieden voor de kinderen van Beringen-Mijn. Voor be-MINE betekent het dat het projectgebied nu ook volwaardig deel zal uitmaken van het sociaal en economisch weefsel van Beringen.  

Het Mozaïek en De Horizon, de twee vrije basisscholen van Beringen-Mijn, verhuizen binnenkort naar het vestiairegebouw op de mijnsite. Het schoolbestuur en be-MINE werken sinds enige tijd aan een gezamenlijk project. AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs keurde dit project recent principieel goed. Na de restauratie van het vestiairegebouw, dat onderdeel is van het badzalencomplex, start het schoolbestuur met het ontwerp en de verbouwingswerken voor de nieuwe school.

Uitbreiding stedelijk weefsel Beringen-Mijn

Het vestigen van een school op de mijnsite ligt volledig in lijn met de ambities van be-MINE. Hiermee wil het de voormalige mijnsite opnieuw deel laten uitmaken van het sociaal en economisch weefsel van de stad Beringen. De focus ligt op de toeristisch-recreatieve componenten die gekoppeld worden aan de stedelijke functies zoals wonen, werken en winkelen. “Een school past hier perfect in aangezien ze de wooncomponent versterkt en synergieën creëert met het de recreatieve en educatieve elementen zoals het zwembad, het duikcentrum, de klimhal, de avonturenberg, en het Mijnmuseum,…”, zegt Koen Nulens, algemeen directeur van be-MINE. De nieuwe school geeft een beschermd monument een herbestemming en brengt kinderen en jongeren in contact met het historisch erfgoed.

Valorisatie mijnerfgoed

Het schoolproject wordt gerealiseerd in het vestiairegebouw dat zich aan de overzijde van het duikcentrum bevindt. Door zijn structuur en openheid leent dit beschermd volume zich uitstekend om klaslokalen in onder te brengen. In het verleden was hier de feestzaal van de mijn gevestigd.

Brede school

Het schoolbestuur engageert zich om op be-MINE het concept van de ‘Brede School’ verder uit te bouwen. Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren te bieden. Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindt kinderen en ouders met de buurt en versterkt de participatie van de lokale gemeenschap aan het schoolgebeuren. “Concreet gaat het om diverse buitenschoolse activiteiten in het kader van sport, kunst, cultuur, ... Vrijwilligers van VZW Brede School Beringen-Mijn De Terrilling, versterkt door Rimo-Limburg zetten samen hun schouders onder het project en ondersteunen de concrete uitwerking van het concept”, zegt Nicole Verweyen, voorzitter van het schoolbestuur.

De nieuwe school krijgt een eigentijdse, moderne infrastructuur die multifunctioneel wordt benut en die de brede leef- en leeromgeving maximaal ondersteunt. De aanwezigheid van recreatieve en educatieve componenten in de onmiddellijke omgeving van de school zijn een meerwaarde voor de leerkrachten, de kinderen en hun ouders. Ze ondersteunen de leerkrachten op pedagogisch-didactisch vlak, creëren een aangenaam schoolklimaat en bieden kinderen de kans om hun horizon te verruimen. Leven en leren in diversiteit zijn een troef waarop de nieuwe school ten volle inzet.

Aangezien er nog een traject van ontwerp, vergunningen en verbouwingswerken dient doorlopen te worden is de exacte datum voor de verhuis van de scholen op dit ogenblik moeilijk in te schatten. De ambitie is wel om het project binnen de vijf jaar te realiseren.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief